http://www.temet.fi/uploads/images/top-images/Temet_Shelter_Services.jpg

Toiminta-alueet

Temet on jakanut suojaratkaisu-osaamisensa kahteen pääasialliseen toiminta-alueeseen, joilla turvataan ihmisten, erilaisten yhteisöjen ja organisaatioiden sekä yhteiskuntien toimintoja ja omaisuutta vaativissa poikkeusolosuhteissa.

Väestönsuojatekniikan puolella suojaamme väestönsuojia, laitesuojia sekä muita suojarakenteita. Teollisuuden suojaus käsittää teollisuuslaitoksien suojattavien tilojen, kuten valvomohuoneiden, sähkökeskusten sekä muiden kriittisten tilojen suojauksen.

Tämä globaalisti ainutlaatuinen suojateknologia-osaaminen on pitkäjänteisen, määrätietoisen
ja jatkuvan dynaamisen tutkimus- ja kehitystyön tulosta, joka mahdollistaa jatkuvasti uusia,
kehittyneitä innovaatioita. Näin pystymme toteuttamaan suojateknologian soveltamisratkaisuja
uusille suojausta vaativille alueille myös kansainvälisesti erityisen vaativiin kohteisiin.