http://www.temet.fi/uploads/images/top-images/Temet_Shelter_Solutions.jpg

Tuotteet ja palvelut

Temetin edistyksellinen asema on perustana asiakashyötypohjaiselle toiminnallemme ja kyvyllemme tarjota asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa parhaiten sopivia tuote-, järjestelmä- ja palveluratkaisuja.

Temet on ainutlaatuisesti erikoistunut ja keskittynyt erilaisten suojaratkaisujen toteuttamiseen maailmanlaajuisesti. Tämän vuoksi kykenemme aina tarjoamaan parhaat suojaratkaisusovellukset tämän päivän ja tulevaisuuden monimuotoisten uhkien varalle.

Temet-suojaratkaisuja käytetään väestönsuojelussa sekä tärkeiden sotilas-, kriisinhallinnan ja teollisuuskohteiden toiminnan turvaamisessa. Temetin jatkuvan ja dynaamisen tutkimus- ja kehitystyön ansiosta Temet -suojatuotteet ja -järjestelmät ovat kehityksen kärjessä sekä aina uusien asetusten ja turvallisuusvaatimusten mukaisia.