http://www.temet.fi/uploads/images/top-images/Temet_Company.jpg

Yritys

TEMET on suojaratkaisujen soveltamisen kansainvälinen edelläkävijä. Erityisosaamisalueitamme ovat painesuojaus, suodatus- ja ilmanvaihtotekniikka sekä kaasujen tunnistusautomatiikan mahdollistamat kokonaisvaltaiset suojausteknologiasovellutukset.

Temet Oy on sertifioitu ISO 9001:2015-standardin mukaisesti.