Uutiset ja tapahtumat

21.02.2019

TEMET Oy:lle on myönnetty ISO 14001:2015-sertifikaatti

Bureau Veritas on myöntänyt 21.2.2019 Temetille ja Suoja-Expertille ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Yrityksillä jo ennestään olleen ISO 9001 -laatujärjestelmän osalta kyseessä oli määräaikainen uusintasertifiointi, kun taas ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän sertifiointi suoritettiin kummallekin nyt ensimmäistä kertaa.

ISO 14001 -standardi ohjaa organisaatioita ympäristöasioiden jatkuvassa kehittämisessä. Standardia noudattamalla pyritään minimoimaan toiminnan negatiivisia ympäristövaikutuksia unohtamatta organisaatioiden liiketoiminnallista aspektia, jota esimerkiksi energian käytön pienentäminen ja jätteiden käsittelyn tehostaminen ylimääräisten kulujen karsimisen muodossa tukevat.

Sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on vaikuttava osoitus asiakkaille sekä muille sidosryhmille vastuullisesta ympäristöasioiden hoidosta Temetissä ja Suoja-Experteillä. Suurissa määrin sertifioitu ympäristöjärjestelmä tulee myös olemaan myös kaupankäynnin vaatimuksena, etenkin vaativien Oil & Gas -teollisuuden asiakkaiden taholta.